Kata : asal asalan, secara sembarangan, sembarangan

お座なりに
おざなり に
ozanari ni
line
asal asalan, secara sembarangan, sembarangan
アサル アサラン, スチャラ スンバランガン, スンバランガン