Kata : bahenol, syur

セクシーな
せくしい な
sekushii na
line
bahenol, syur
バヘノル, シュル