Kata : benar, betul

真実の
しんじつ の
shinjitsu no
line
benar, betul
ブナル, ブトゥル