Kata : bentuk yang sama, aliran sama, pelawak, badut, selamat bersama, aspirasi

道化
どうけ
douke
line
bentuk yang sama, aliran sama, pelawak, badut, selamat bersama, aspirasi
ブントゥック ヤン サマ, アリラン サマ, プラワック, バドゥッ, スラマッ ブルサマ, アスピラシ