Kata : cepat bola

剛球
ごうきゅう
goukyuu
line
cepat bola
チュパッ ボラ