Kata : Kaisar yang memerintah,?Sri Baginda Kaisar, Kaisar Yang Mulia

今上陛下
きんじょう  へいか
kinjou heika
line
Kaisar yang memerintah,?Sri Baginda Kaisar, Kaisar Yang Mulia
カイサル ヤン ムムリンター, スリ バギンダ カイサル, カイサル ヤン ムリア