Kata : kesuma

美しい[花]
うつくしい
utsukushii
line
kesuma
クスマ