Kata : matang,masak,ranum (untuk buah).[jukushita kudamono=buah masak]

熟した
じゅくした
jukushita
line
matang,masak,ranum (untuk buah).[jukushita kudamono=buah masak]
マタン,マサック,ラヌム (ウントゥック ブアー).[ジュクシタ クダモノ=ブアー マサック]