Kata : memerlukan, perlu

要る
いる
iru
line
memerlukan, perlu
ムムルルカン, プルル