Kata : separuh penghidupan[Zenhansei = Permulaan separuh penghidupan].

半生
はんせい
hansei
line
separuh penghidupan[Zenhansei = Permulaan separuh penghidupan].
スパルー プンヒドゥパン[ゼンハンセイ=プルムラアン スパルー プンヒドゥパン]