Kata : ujian masuk sekolah, ujian saringan masuk

入学試験
にゅうがく しけん
nyuugaku shiken
line
ujian masuk sekolah, ujian saringan masuk
ウジアン マスック スコラー, ウジアン サリンガン マスック